Liikenneturvallisuutta on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti

Vuonna 2001 Suomessa hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksessä pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvisio, nollavisio. Sen mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Periaatepäätöksen hyväksymisestä ja turvallisuusvision asettamisesta on

Lue lisää
LUE LISÄÄ

Tietoon perustuva päätöksenteko ja lainsäädäntö edistävät liikenneturvallisuutta

Päätösten on perustuttava tietoon. Siksi parhaillaan lausuntokierroksella olevassa liikenneturvallisuusstrategiassa juuri tietoon perustuva päätöksenteko nostetaan yhdeksi liikenneturvallisuustyön kulmakiveksi. Kaikilla tasoilla on hyödynnettävä syvällisemmin tietoa liikenneturvallisuudesta ja tehtävä päätöksiä tietopohjaisesti. Tiedon oltava

Lue lisää
LUE LISÄÄ