Maa on lailla rakennettava

Ylijohtaja Juhapekka Ristola (Kuva: LVM)
Ylijohtaja, osastopäällikkö Juhapekka Ristola (Kuva: LVM)

Suomessa yhteiskuntapoliittista punnintaa tehdään laeilla, ja todella isojen yksilön ja yhteiskunnan kysymysten punnintaa perustuslailla.

Perustuslain mukaan luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Lailla voidaan kuitenkin säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Lailla voidaan myös säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen eräiden rikosten tutkinnassa. Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen tai vastaavan poikkeusolon aikana voidaan säätää välttämättömistä ja tilapäisistä perusoikeusrajoituksista.

Legalistisessa Suomessa hämmentävää on, että sotilas- ja siviilitiedustelulta on puuttunut koko niiden harjoittamisen ajan lailliset puitteet. Meiltä siis puuttuvat lait, joissa säädettäisiin tiedustelun tarkoituksesta, tarkoituksen kannalta välttämättömistä keinoista ja toiminnan valvonnasta. Puute ei kohdistu vain digitaaliseen maailmaan, vaan pykälät puuttuvat tyystin myös fyysisestä todellisuudesta.

Perustuslain mukaisten tiedustelulakiesitysten valmistelu on käynnistettävä viipymättä. Perustuslain vastaisten tiedustelutarpeiden arviointi on puolestaan syytä suorittaa kiihkottomasti. Sitä, minkä sortovuosina kykenimme kirkastamaan, älkäämme digitalisaation alkuvuosina hämärtäkö: Maa on lailla rakennettava.

Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeriön viestintäpolitiikan osaston osastopäällikkö.

Kirjoittanut: lvmfi