liikenne

Liikenneturvallisuus on sinun, minun ja meidän asia

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (Kuva: LVM)

Viime viikkoina on tapahtunut luvattoman paljon vakavia liikenneonnettomuuksia erityisesti pienille jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Jokainen onnettomuuksissa menetetty ihmishenki on liikaa ja elinikäinen suru uhrien omaisille. Haluankin välittää syvän osanottoni omaisten ja läheisten suruun.

Liikenteessä liikuttaessa meillä on oikeuksia ja velvollisuuksia, mutta ennen kaikkea tarvitsemme toisen huomioon ottamista. Liikenneturvallisuus on vahvasti tahto- ja kulttuurikysymys, jossa jokaisella meistä on rooli. Kukin meistä toimii esimerkkinä muille, ja aikuisilla on tässä suurin vastuu.

Tosiasia on, että suomalaisessa liikennekulttuurissa on parantamisen varaa, vaikka tutkimuksen mukaan kehitys on ollut vuosikymmenten aikana myönteistä. Suojatie ei ole meillä koskaan ollut nimensä veroinen, vaan varomattomuutta ja piittaamattomuutta on aivan liikaa.

Nyt on tullut korkea aika muuttaa asenteita ja toimintatapoja. Suojatien läheisyydessä on hiljennettävä ja annettava selkeästi tilaa sillä kulkevalle tai sille astumassa olevalle henkilölle. Suojatien eteen pysähtynyttä autoa ei saa ohittaa, saatikka ajaa päin punaista. Näiden yksinkertaisten sääntöjen noudattaminen ei heikennä liikenteen sujuvuutta, vaan parantaa sitä. Olemme jokainen voineet todistaa tämän melkein missä tahansa Euroopan suurkaupungissa.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on meneillään tieliikennelain kokonaisuudistus. Tarkoituksena on luoda uusi tieliikennettä koskeva laadukas säädöskokonaisuus, joka huomioi nykyistä paremmin liikenneturvallisuuden ja kansalaisten oikeusturvan sekä uudistaa liikennerikkomuksia ja -rikoksia koskevan rangaistusjärjestelmän. Erityiseen pohdintaan otetaan kevyen liikenteen ja suojateiden turvallisuus.

Liikenneturvallisuus ei parane yksinomaan liikenteen lainsäädäntöä kehittämällä. Liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan asia. Siksi olenkin jo kesällä tehnyt aloitteen sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmälle, että katsomme myös liikenneturvallisuutta osana sisäistä turvallisuutta. Ryhmässä ovat edustettuina kaikki ne ministerit, joilla on rooli liikenneturvallisuudessa eli sisäministeri, oikeus- ja työministeri, perhe- ja peruspalveluministeri ja opetus- ja kulttuuriministeri. On tärkeää selvittää, mitä eri sektoreilla voidaan tehdä liikenneturvallisuuden eteen.

Vetoan kaikkiin suomalaisiin – otetaan huomioon muut liikenteessä liikkuvat. Sinä ja minä teemme suojatien. Sinä ja minä teemme liikenteestä turvallisemman.

Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeri

digitalisaatio, hallitusohjelma, liikenne, liikenne palveluna, liikennepolitiikka

Kohti tulevaisuutta – liikenneverkot kuntoon

Risto Murto, yksikön johtaja, Liikenneverkot
Risto Murto, yksikön johtaja, Liikenneverkot

On ainakin yksi asia, josta Suomessa ollaan täysin yksimielisiä. Ei ole väliä, kysytäänkö asiaa tavalliselta tienkäyttäjältä tai poliitikolta, elinkeinoelämän edustajalta tai ammattiyhdistysliikkeeltä. Suomen väyläverkoston kunto ja tila on heikentynyt viime vuosina ja tilanteeseen tulee saada kiireellinen korjaus.

Hallitus on päättänyt tarttua asiaan määrätietoisesti. Hallituskauden aikana on tarkoitus investoida 900 miljoonaa euroa perusväylänpitoon. Tästä summasta 600 miljoonaa euroa on uutta rahaa ja loput siirtoa kehittämishankkeista. Tämäkään raha ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta iso osa nykyisestä väyläverkostosta saadaan korjattua nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon.

Mistä pitäisi lähteä liikkeelle? Helppoja valintoja ovat huonossa tilassa olevat sillat, tiet, rautatiet ja vesiväylät. Järkevintä on laittaa ensin kuntoon romahdusvaarassa oleva infra. Korjauskohteiden ja toimenpiteiden valinta tehdään asiantuntijavirastossa poliittisesti päätettyjen kriteereiden mukaisesti.

Liikennepolitiikan tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, kasvua ja kilpailukykyä. Perusväylänpidon tulee ensisijaisesti vastata ihmisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Liikenneverkon laadun ja kunnon tulee vastata asiakkaiden nopeastikin muuttuviin tarpeisiin ja luoda mahdollisuuksia elinkeinoelämän toiminnalle ja kehittymiselle. Tästä esimerkkinä on se, että perusväylänpidon rahoitusta kohdennetaan biotalouden edellytysten turvaamiseen, huomioiden koko logistinen ketju.

Liikenteen automatisaatio kehittyy koko ajan. Ennemmin tai myöhemmin tulemme automatisoimaan koko liikennejärjestelmän. Itse uskon vaihtoehtoon ennemmin, ja onkin järkevää alkaa valmistautua automatisaatioon jo nyt. Automatisoitu liikennejärjestelmä tarvitsee toimiakseen timanttisessa kunnossa olevan väylä- ja matkaviestintäverkon. Osa perusväylänpidon rahoituksesta käytetäänkin digitalisaation ja automatisaation kehittämiseen rahoittamalla niitä tukevia pilotteja ja kokeiluja. Samalla kun laitamme väyläverkon korjausvelkaa nurin, edistämme liikenteen digitalisaatiota ja valmistaudumme tulevaisuuteen.