Tietosuojasta digitaalista liiketoimintaa

Eurooppalainen lainsäädäntö nojaa vahvaan henkilötietojen suojaan. Tämä on lähtökohta myös EU:n uudessa tietosuoja-asetuksessa, jolla uudistetaan ja yhdenmukaistetaan EU-maiden tietosuojalainsäädäntöjä. EU-asetuksen valmistelusta on Suomessa vastannut oikeusministeriö, mutta asetuksella on erittäin läheinen yhteys digitaaliseen liiketoimintaan ja sen vuoksi asia kiinnostaa mitä suurimmassa määrin myös meitä liikenne- ja viestintäministeriössä. Tietosuojaa koskevilla uusilla velvoitteilla halutaan paitsi suojella kansalaisia myös…

Lue lisää

Sujuvat palvelut – sujuvampi arki

  Normien purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen ovat pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita. Tarkoituksena on sujuvoittaa kansalaisten arkea ja helpottaa yritysten toimintaa. Viranomaisen on asetuttava asiakkaan asemaan sekä luotava mahdollisuus ja edellytykset kansalaisten ja yritysten hallinnollisen taakan keventämiselle. Elinkeinoelämän toimintaedellytykset on turvattava ja asiakkaille tarjottava sujuvia ja kustannustehokkaita palveluita. Trafin toimintamalliin kuuluu yksityisen ja…

Lue lisää

Liikenne- ja viestintäministeriö uudistuu

Ministeriön organisaatio koki vuoden vaihteessa suuren muutoksen. Ennen suurin osa toimialan politiikasta luotiin liikennepolitiikan ja viestintäpolitiikan siilomaisissa organisaatioissa. Uusi ajatus on, että hyvien palveluiden varmistaminen on ministeriön keskeinen tehtävä. Julkisten resurssien niukentuessa se on yhä haasteellisempaa. Palvelupolitiikallaan ministeriö edistää liiketoimintaa ja kilpailua, samalla varmistaen peruspalveluiden saatavuuden. Palveluosasto vastaa liikenteen ja viestinnän palveluista. Digitalisoituvassa maailmassa tieto…

Lue lisää

Perheyrityksen kvartaali on neljännesvuosisata

Perheyritys saadaan lahjana edelliseltä sukupolvelta, ja se on lainassa tulevalta sukupolvelta. Perheyrityksen kvartaali on neljännesvuosisata. Perheyrityksen keskeisiin arvoihin kuuluu vahva, yli sukupolvien kestävä sitoutuminen pitkäjänteiseen omistajuuteen. Pikavoittoja ei ole. Perheyrityksen kasvattina olen oppinut katsomaan tavoitteita ja visioita, jotka kantavat seuraavaan sukupolveen. Omistajuuteen kuuluu huolenpito siitä mitä omistaa. Isoisäni opetti minulle arvojärjestyksen – ensin tulee perheyritys,…

Lue lisää