Liikennekaari tukee yrittämistä, uutta ja vanhaa

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Voisiko liikennealan yrittäjäksi päästä nykyistä helpommin? Onko mahdollista helpottaa liikennejärjestelmän eri osien yhteen toimivuutta? Helpottaako liikenteen digitalisaatio maaseudun tilannetta?

Kaikkiin näihin kysymyksiin on selkeä vastaus: kyllä. Liikennekaari-uudistuksen tavoitteena on nimenomaan lisätä valinnan mahdollisuuksia. Ei vain liikennepalvelujen käyttäjien, vaan alan yrittäjien valinnan mahdollisuuksia. Tarkoituksena on, että yritykset voivat tarjota laajasti erilaisia kuljetuspalveluja. Niillä olisi vapaus valita toimintatapansa, kilpailuvalttinsa ja kalustonsa. Miksi yhteiskunnan pitäisi ne tarkasti määritellä?

Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaiset innovaatiot ja aivan uudenlaista yrittäjyyttä liikenteen alalle. Uudenlaisella ajattelulla on valtavasti kysyntää myös Suomen rajojen ulkopuolella. Me voimme saada uusia investointeja ja uusia työpaikkoja, jos vain rohkeasti lähdemme uudistamaan liikenteen palveluja. Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyn mukaan yritykset odottavat liikenteen digitalisaatiosta liikevaihtoonsa jopa 87 prosentin kasvua.

Haluamme kasvattaa olemassa olevaa liikennepalvelusektoria, ei jakaa sitä uudelleen. Perinteisiä liikenteen palveluja tarvitaan tulevaisuudessakin. Liikennekaari helpottaa myös nykyisten toimijoiden elämää kun sääntely kevenee ja hallinnollinen taakka pienenee. Tämä vähentää myös yritysten kustannuksia. Sääntelyä keventämällä varmistamme tarjonnan ja palvelujen saatavuuden erityisesti maaseudulla.

On kuitenkin selvää, että sääntelyä tarvitaan varmistamaan liikenteen palvelujen turvallisuus. On myös huolehdittava, että yritysten välinen kilpailu säilyy reiluna sekä yritysten että asiakkaitten näkökulmasta. Kun nämä perusedellytykset täyttyvät, yrityksillä on täysi vapaus vastata asiakastarpeisiin parhaaksi katsomallaan tavalla.

Liikennekaari edistää kilpailun tasapuolisuutta henkilöliikennemarkkinoilla. Se madaltaa taksi-, joukko- ja tavaraliikenteen rajoja. Kannustan liikennealaa rohkeasti uudistumaan ja etsimään yhteistyön mahdollisuuksia. Näkemään ne mahdollisuudet, jotka syntyvät kun yhdistetään liikenteen palveluja yli perinteisten raja-aitojen ja jopa muihin sektoreihin.

Kirjoittanut: lvmfi

One thought on “Liikennekaari tukee yrittämistä, uutta ja vanhaa

  1. Liikennekaari tukee uusien yritysten syntymistä ja vanhojen kehittymistä. Erityisesti liikennekaari palvelee meitä liikenteen käyttäjiä.

    Liikennekaaren myötä Suomeen saadaan kuluttajaystävälliset ovelta ovelle -palvelut eli todellisia vaihtoehtoja yksityisautoille. Saamme liikennealalle lisää kilpailua, parempia palveluja, uusia käyttäjiä ja enemmän liikevaihtoa. Aivan kuten on käynyt kaukoliikenteessäkin Onnibusin myötä. Asiakaslähtöiset yritykset kasvavat ja kukoistavat. Huonoimmat yritykset joko kehittyvät tai katoavat. Asiakkaat kiittävät.

    Liikennekaari tuo Suomen liikennejärjestelmän tälle vuosituhannelle ja mahdollistaa myös vientikelpoisten liikkumispalvelujen kehittämisen. Liikennekaaren myötä liikkuminen on muuttumassa analogisesta yksityisautojärjestelmästä kohti digitaalista multimodaalijärjestelmää. Toivottavasti.

    Liikennekaaren torppaamisen tuloksetkin ovat pitkälti ennustettavissa. Keskustelu (kitinä) tukieurojen riittämättömyydestä ja palvelujen heikkenemisestä jatkuu. Maaseudulla liikennöivät enää koulubussit. Taksitolpilla jonot kasvavat ja käyttöaste pysyy heikkona. Kaupungeissa ruuhkat lisääntyvät ja sappi kiehuu. Yhteiskunnan kustannukset ja KELA-kyytien omavastuuosuudet kasvavat käsikädessä. Päästötavoitteet osoittautuvat haastaviksi ja erittäin kalliiksi saavuttaa, mutta kuluttaja maksaa kun vaihtoehtoja ei ole. Maailmalla teknologia kehittyy ja uusia palveluja otetaan aktiivisesti käyttöön. Ensimmäiset kansainväliset yhteiskäyttöautopalvelut jalkautuvat kaupunkeihin ja vievät markkinaosuuksia Suomen vuosikymmenien perinteitä vaalivilta liikennepalveluilta. Seuraavassa aallossa tulevat kansainväliset yhteiskäyttöiset automaattiautot vievät loput markkinat ja työpaikat. Rahat liikkuvat piuhoja pitkin Kaliforniaan. Ihmetellään joukolla kuinka tässä nyt näin kävi.

    Liikennekaari hyödyttää loppujen lopuksi kaikkia osapuolia laittamalla kehityksen liikkeelle. Kehitysaskeleet maailmalla ovat nyt niin huomattavia, että jos liikenteen uudistumista ei edistetä, jäämme auttamattomasti isojen toimijoiden jalkoihin. Tämän päivän jarrumiehet tulevat meille ja erityisesti lapsillemme vielä tosi kalliiksi. Mutta jarrumiehiä tämä ei todennäköisesti kiinnosta, he ovat jo eläkkeellä, kun maksun aika koittaa.

Kommentointi on suljettu