Rakkaudesta rohkeuteen: Rakkaudesta infraan -sarjan tarina.

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on huolehtia toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä.Ministeriömme arvot ovat rohkeus, oikeudenmukaisuus ja yhteistyö. Rakkaudesta infraan -videosarjaan päädyimme rohkeudesta kokeilla uutta. Viestinnän tuotepakkimme on laaja: tiedotteita, podcasteja, blogeja, somepäivityksiä, videoita, striimauksia, nettikeskusteluita, mediatilaisuuksia, muita tapaamisia. Viestintämme palvelee ihan tavallisia ihmisiä, elinkeinoelämää, toimittajia sekä laajasti kansalaisyhteiskuntaa. Koska kukaan ei kuitenkaan seuraa kaikkia viestintäkanaviamme,…

Lue lisää

Datataloudelle yhteiset pelisäännöt

Data sujuvoittaa ja ohjaa nyt arkeamme. Myös tulevaisuudessa datan toivoisi liikkuvan ketterästi ja vastuullisesti hyödyllisiin käyttötarkoituksiin. Näitä ovat esimerkiksi personoidut hoitomuodot, joustavampi liikkuminen, kestävämmät kulutusvalinnat ja tuotantoprosessit ja rutiinityötä helpottava automaatio.  Data keskittyy yhä enemmän yksittäisille toimijoille. Samalla kapenee myös päätösvalta – ellemme luo reiluja ja tasapuolisia pelisääntöjä datan uudelleenkäyttöön eri osapuolten oikeuksia kunnioittaen. Koska…

Lue lisää

Common rules for the data economy

Data already facilitates our lives and guides us. Hopefully data will move fluidly and responsibly for useful purposes in the future too. This includes for example personified treatment methods, movement that is more flexible, more sustainable consumer choices and production processes, and automation that helps routine work.  Data is increasingly being concentrated in the hands…

Lue lisää

Askelia kohti automaattista merenkulkua

Suomi on merenkulun automaation edistämisessä ja kokeiluissa yksi johtavista maista. Haluamme vauhdittaa kehitystä sekä kansainvälisillä foorumeilla että EU:n puheenjohtajuuskaudella. Automaation kannalta keskeiset lainsäädännön kysymykset liittyvät muun muassa siihen, millaisia päätöksiä alusten autonomiset laitteet tekevät. Myös miehistökysymys on olennainen: esimerkiksi kuka määritellään kapteeniksi ja millä edellytyksillä laivan ohjaus voidaan sallia etänä. Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa on käynnissä…

Lue lisää

Fiksuilla yhteyksillä kohti kestävää kasvua EU:ssa

Suomi on aloittanut Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana heinäkuun alussa vain viikko sen jälkeen, kun Eurooppa-neuvosto on sopinut EU:n uusista prioriteeteista. Näin Suomi on ensimmäinen puheenjohtajamaa, joka jalkauttaa 20.6.2019 hyväksyttyä strategista ohjelmaa neuvoston työssä. Loppuvuodesta on muutoinkin odotettavissa tulevan mielenkiintoinen ja merkittävä Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Monet kysymykset, kuten monivuotinen rahoituskehys, Brexit, muuttoliike, oikeusvaltioperiaatteen kehittäminen ja…

Lue lisää

Olisipa etukäteistä jälkiviisautta

Aikamatkustus olisi mukavaa. Varsinkin menneisyyteen. Tulevaisuudessa olisin vain hämmentynyt hölmö, mutta menneisyydessä pääsisin loistamaan nykytiedolla ja tekniikalla. Olin 70-luvulla vaihto-oppilaana USA:ssa. Se oli aikaa, jolloin laskimen kuljettamiseen tarvittiin nokkakärry ja matkapuhelin tarkoitti kahta mailia jatkojohtoa. Vaikka seutu olikin henkisesti varsinaista Keskilännen tuppukylää, oli koulussani silti kiehtova oppiaine nimeltä Computer Math. Tietysti valitsin sen. Siellä tutustuimme…

Lue lisää

Muistiinpanoja maailmasta – yhdeksän suositusta

Pari vuotta sitten huomasin, että luin yhä harvemmin romaanin alusta loppuun. Aloitin, mutta jätin kesken. Tietokirjoista etsin yhä useammin juuri ne kohdat, mitä tietoa tarvitsin. Muun sisällön selailin. Silmäilevän lukemisen lisääntymistä on tutkittu ja siitä on kirjoitettu. Tekstin lopussa kaksi linkkiä aihetta käsitteleviin artikkeleihin. Mobiililaitteilla on helppo hyppiä tekstistä toiseen. Sosiaalinen media viekoittelee meidät nopeasti…

Lue lisää

Yhteistyössä kohti pitkäjänteistä liikennejärjestelmän kehittämistä

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu on käynnistynyt. Tarkoituksena on laatia valtakunnallinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämisestä kokoamalla valtion linjaukset yksiin kansiin kaikkien käyttöön. Tässä työssä katse on tiukasti kohti tulevaisuutta. Suunnitelman pitkäjänteisyyden vuoksi se valmistellaan parlamentaarisesti, ja kutsunkin eduskuntaryhmät mukaan parlamentaariseen valmisteluun. Suunnitelma tulee ohjaamaan koko hallinnonalan toimintaa: sitä, miten väyläverkostoamme jatkossa suunnitellaan, rakennetaan, korjataan ja ylläpidetään. Se ohjaa…

Lue lisää