Minä ja #womenintech

Uteliaisuus. Sana, joka on kautta historian saanut ihmiset etsimään vastauksia itseään ympäröivästä maailmasta. #womenintech voisi hyvin osaltani kääntyä myös muotoon #techinwoman, koska se mitä olen, on ollut minussa aina – halu ymmärtää, miten maailma ja sen palaset toimivat, ja olla osa tätä ”konetta”. Pieni maaseutupitäjä ei katsonut sukupuolta, kun hommat ja harrasteet olivat kaikilla yhteisiä.…

Lue lisää

Lainvalmistelusta epidemian aikana

Liikenne- ja viestintäministeriön lainvalmistelua on arvosteltu viime päivinä voimakkaasti. Osansa kritiikistä ovat saaneet kaikki ne ministeriöt, jotka ovat kantaneet epidemian aikana lainvalmistelun taakkaa. On tärkeätä, että lainvalmistelun mittavista haasteista poikkeusolosuhteissa keskustellaan. Hallituksen esitys niin sanotusta negatiivisesta testitodistuksesta, johon kritiikki on liikenne- ja viestintäministeriön kohdalla osunut, valmisteltiin viranomaisten yhteistyössä. Siihen osallistui neljän muun ministeriön, Rajavartiolaitoksen ja…

Lue lisää

Isänmaallinen työ planeetan hyväksi

Minulla oli tänään ilo ja kunnia saada vastaanottaa Fossiilittoman liikenteen tiekartta –työryhmän loppuraportti. Aikamoinen opus se onkin, 200-sivuinen pumaska tilannekatsauksineen ja suosituksineen. Se on liikenteen ilmastopolitiikan perusteos, johon sisältyvät kaikki liikennemuodot ja niihin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Laaja ja edustava lopputulos Työryhmä on ollut laaja ja edustava – niin on raporttikin ja sen toimenpidekattaus. Työryhmän…

Lue lisää

Kestävä henkilöliikenne edellyttää mukautumiskykyä

Koronaviruspandemia on koetellut yhteiskuntamme resilienssiä eli kykyä mukautua muutoksiin. Ei liene sellaista yhteiskunnan osaa, johon pandemia ei olisi vaikuttanut. Mukautumiskyvyssä ei ole kyse vain järjestelmätason muutoksista, vaan jokainen toimija on joutunut miettimään, miten sopeutua uuteen todellisuuteen. Yle julkaisi syyskuun alussa jutun tatuointiyrityksestä, joka koronakriisin seurauksena oli laajentanut toimintaansa graafiseen suunnitteluun. Tämä on käytännön esimerkki yritystoiminnan…

Lue lisää

Faktojen päivä

Suomessa ei ihan joka päivä julkaista kansainvälisesti ainutlaatuista tutkimustietoa, mutta tänään on se päivä. Fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelun tueksi on teetetty laajasti vaikutusten arviointeja. Liikenne- ja viestintäministeriö on halunnut saada nykyistä paremman ymmärryksen siihen, miten mikäkin toimenpide konkreettisesti vaikuttaa liikenteen päästöihin. Vaikutusten arvioinnin perusteella tiedämme nyt entistä tarkemmin, kuinka paljon vähäpäästöisten autojen tuki tai sähköisen…

Lue lisää

Digitalisaatiolla tehokkuutta myös kansainvälisiin kuljetuksiin

Logistiikan digitalisaatio tarkoittaa sitä, että tavarakuljetuksissa luovutaan tavaran mukana kulkevista paperisista asiakirjoista ja siirrytään sähköisessä muodossa olevaan tietoon. Tämä koskee muun muassa kuljetuksesta sopimista, varastointia, terminaalissa tehtäviä välivaiheita, kuljetuksen seurantaa ja esimerkiksi tullausta. Sen lisäksi, että tieto on eri osapuolten saatavilla reaaliaikaisesti, voidaan tiedon avulla myös seurata liikennevälineiden pysymistä aikataulussa, ennakoida lastin purkua ja yhdistellä…

Lue lisää

National and international efforts to promote the automation of water transport

The Ministry of Transport and Communications is currently preparing a legislative and action plan for transport automation that will cover all modes of transport. It is intended to be completed during 2020. This article provides an overview of the regulation, definitions and measures needed in maritime transport. Finnish legislation in itself takes a welcoming approach…

Lue lisää

Kansallista ja kansainvälistä työtä vesiliikenteen automaation edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan kaikki liikennemuodot käsittävää liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelmaa. Sen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 aikana. Tämä kirjoitus on katsaus siihen, millaista sääntelyä, määrittelyjä ja toimenpiteitä tarvitaan merenkulussa. Suomen lainsäädäntö on itsessään myötämielinen erilaisille vesiliikenteen automaatiokokeiluille. Haastavia kokeiluja onkin jo toteutettu kansallisilla vesillä. Kansainvälisesti IMOn väliaikainen kokeiluohjeistus tukee kokeiluista sopimista maiden…

Lue lisää

Nousevat digiteknologiat – teemmekö oikeita valintoja ilmaston ja ympäristön kannalta?

Tämä kirjoitus on osa ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa käsittelevää blogisarjaa. Digitalisaatio helpottaa elämäämme erilaisten viestintäteknologioiden ja uusien digitaalisten palveluiden muodossa. Markkinoille tulee lähes päivittäin erilaisia uusia digisovelluksia ja –palveluita. Nämä vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja samalla kuluttajien tekemiin valintoihin ja käyttäytymiseen. Osaammeko kuitenkaan hyödyntää digitalisaation koko potentiaalin? Olisiko digitalisaatiosta apua aikamme suurimpaan haasteeseen: ilmastonmuutoksen hillintään? Monet…

Lue lisää

MyData – management of personal data in the focus of data economy

Our digital footprint is growing rapidly. We often find it difficult to understand what information about us has been stored in the systems, digital services and platforms of different organisations. It is also challenging to perceive and control how the data about us is being used. The MyData model seeks to provide people with access…

Lue lisää