Proviisorin poikkeuksellinen kevät ministeriössä

Tänään minulla on juhlapäivä. Olen ollut kaksi kuukautta liikenne- ja viestintäministeriön viestinnän korkeakouluharjoittelijana. Ennen harjoitteluni alkua Suomeen oli kantautunut poikkeuksellisia uutisia maailmalta. Koronavirus levisi pandemian lailla ja saapui pian myös Suomeen. Ken olisikaan arvannut, mitä tuleman pitää, kun kevät keinahti kyljelleen. Suunnitelmat muuttuivat lennosta ja improvisointi laskeutui arkeen. Harjoitteluni ensimmäisenä päivänä viestintäjohtaja Susanna Niinivaara otti…

Lue lisää

Digiloikka kohti ilmastoelvytystä

Viime ajat ovat todistaneet, että Suomi on valmis digiharppaukseen. Ilahduttavaa on myös se, että suomalaiset ovat halukkaasti ottaneet digiloikan jokapäiväisessä elämässään. Etätyön tekijöiden määrä on monikertaistunut ja etäopetuksesta on saatu myönteisiä kokemuksia. ICT-ratkaisut käyttöön ilmasto- ja ympäristötyössä Kun pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, avainasemassa on tieliikenteen sähköistäminen. Päästötöntä uusiutuvaa sähköä ei voida hyödyntää laajamittaisesti ilman tieto- ja…

Lue lisää

Työkaluja liikennejärjestelmän kehittämisen aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin

Kesäinen alueiden Suomi näyttää meille jälleen hienoimmat puolensa koettelemuksien kevään jälkeen. Onkin sopiva hetki kertoa taloustieteellisistä tarkasteluista liikennejärjestelmän kehittämisen aluetaloudellisten vaikutusten ääressä. Taloudellisen vaikutustarkastelun monet menetelmät Liikenne- ja viestintäministeriö on kääntyneen talven aikana teettänyt tutkijaryhmillä useita selvityksiä, jotka palvelevat liikennejärjestelmän kehittämisen taloudellisten vaikutusten tarkastelukehikkoa (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2020:5). Esiselvityksessä Aluetaloustieteen menetelmät liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutustarkastelussa (Liikenne-…

Lue lisää

Digiheräämisen kevät

Maa voi tarvita velkaa, että se selviää pahasta ajasta, mutta velalla ei mikään maa vaurastu. Meidän on tehtävä työtä enemmän ja tuottavammin, jotta pidemmän päälle voimme varmistaa hyvinvoinnin. Koronakevään tapahtumien joukossa on yksi selkeästi myönteinen ilmiö. Ihmisten silmät ovat avautuneet aivan uudella tavalla digitaalitalouden tarjoamille palveluille. Suomalaisista 60 prosenttia on kyennyt siirtymään etätyöhön. Kun käsky…

Lue lisää

Kyberturvallisuutta kotimaisilla salaustuotteilla

Kyberturvallisuudella pyritään parantamaan digitaalisen ja verkottuneen yhteiskunnan turvallisuutta. Kyberturvallisuusstrategian kehittämisohjelma etenee ja tähän mennessä alustavia keskusteluita kehittämisohjelman sisällöstä on käyty 26 eri organisaation kanssa ja niihin on osallistunut lähes 50 henkilöä.  Erityisesti elinkeinoelämä on nostanut esiin sen, että Suomen tulisi tavoitella kansainvälisiä tietoturvahyväksyntöjä myöntävän maan asemaa. Käytännössä tämä vaatisi niin sanotun AQUA-statuksen saavuttamista (AQUA =…

Lue lisää

Luotettavasti, turvallisesti joukkoliikenteessä

Kesän lähestyessä hallitus on purkamassa koronan vuoksi asetettuja rajoituksia ja suosituksia. Myös vähiin supistunut joukkoliikenne alkaa vihdoin elpyä. Mitä enemmän työmatkat ja muut reissut lisääntyvät, sitä tarkemmin meidän on huolehdittava matkustamisen turvallisuudesta. Koska laaja ja toimiva joukkoliikenne on välttämätön tasa-arvoisen ja ympäristöystävällisen liikkumisen takaamiseksi, avaintehtävämme on varmistaa luottamus joukkoliikenteeseen. Tämä on haaste kaikkialla Euroopassa, kun…

Lue lisää

Liikennejärjestelmän taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen ottaa askeleita eteenpäin

Liikennehankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset ovat pitkään herättäneet keskustelua liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) hallinnonalalla ja sidosryhmissä. Erityisesti on pohdittu sitä, synnyttääkö liikennejärjestelmän kehittäminen sellaisia taloudellisia hyötyjä, joita ei arvoteta nykyisessä hyöty-kustannusanalyysissä. Tarve laaja-alaisille taloudellisten vaikutusten arvioille on ilmeinen. Entistä laajemmat tietovarannot sekä kehittyneemmät laskentamenetelmät edistävät tietopohjaisen valmistelun toteuttamista. Liikennejärjestelmän kehittämisen laajemmista taloudellisista vaikutuksista on aiemmin tehty…

Lue lisää

ICT-alan kaksi puolta – vähentää muiden alojen päästöjä, mutta miten alan omia ympäristövaikutuksia hallitaan?

Tämä kirjoitus on osa ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa käsittelevää blogisarjaa, joka julkaistaan kevään 2020 aikana. Logistiikka ja liikenne ovat nousseet viimeisten 150 vuoden aikana osaksi yhteiskuntamme ydintä. Tuotteet ja ihmiset liikkuvat paikasta toiseen Suomessa ja maailmalla. Logistiikan merkitys on hurja, kun ajattelee, miten esimerkiksi ihmiset voivat asua eri paikassa kuin missä työpaikka sijaitsee. Tuotteita valmistetaan…

Lue lisää

Liikennepäästöjen perusennuste – lähtökohta uusiutuvalle liikenteelle ja ilmastoelvytykselle

Uusi perusennuste, joka arvioi liikenteen ilmastopäästöjen kehitystä, on valmistunut. Se heittää kovan haasteen tuleville vuosille, mutta luo myös uskoa. Kehittyvä teknologia ja päättäväiset toimet tuottavat tuloksia. Niiden yhteisvaikutuksella päästöt on saatu selkeälle lasku-uralle – oikeaan suuntaan siis. Kuvasta näkee, että vuoden 2030 tavoite on saavutettavissa. Siitä näkee myös, että tarvitsemme uusia keinoja. Ilman lisätoimia emme…

Lue lisää

Suomalaisista etäteknologian ratkaisuista vientituotteita maailmalle

Tämä kirjoitus on osa ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa käsittelevää blogisarjaa, joka julkaistaan kevään 2020 aikana. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ihmiskunnalla on käytettävissään kaksi pääasiallista toimintamallia. Ensimmäinen malli: Skaalaamme toimintaamme alaspäin ja vähennämme päästöjä tuottavaa tekemistä kaikilla elämän alueilla. Toinen malli: Kehitämme teknologiaa, joka on ympäristöystävällistä ja hiilineutraalia sekä mahdollistaa uusien teknologioiden kautta myös kehittymisen ja kasvun. Ihmiskunnan…

Lue lisää