Luotettavasti, turvallisesti joukkoliikenteessä

Kesän lähestyessä hallitus on purkamassa koronan vuoksi asetettuja rajoituksia ja suosituksia. Myös vähiin supistunut joukkoliikenne alkaa vihdoin elpyä. Mitä enemmän työmatkat ja muut reissut lisääntyvät, sitä tarkemmin meidän on huolehdittava matkustamisen turvallisuudesta. Koska laaja ja toimiva joukkoliikenne on välttämätön tasa-arvoisen ja ympäristöystävällisen liikkumisen takaamiseksi, avaintehtävämme on varmistaa luottamus joukkoliikenteeseen. Tämä on haaste kaikkialla Euroopassa, kun…

Lue lisää

Liikennejärjestelmän taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen ottaa askeleita eteenpäin

Liikennehankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset ovat pitkään herättäneet keskustelua liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) hallinnonalalla ja sidosryhmissä. Erityisesti on pohdittu sitä, synnyttääkö liikennejärjestelmän kehittäminen sellaisia taloudellisia hyötyjä, joita ei arvoteta nykyisessä hyöty-kustannusanalyysissä. Tarve laaja-alaisille taloudellisten vaikutusten arvioille on ilmeinen. Entistä laajemmat tietovarannot sekä kehittyneemmät laskentamenetelmät edistävät tietopohjaisen valmistelun toteuttamista. Liikennejärjestelmän kehittämisen laajemmista taloudellisista vaikutuksista on aiemmin tehty…

Lue lisää

ICT-alan kaksi puolta – vähentää muiden alojen päästöjä, mutta miten alan omia ympäristövaikutuksia hallitaan?

Tämä kirjoitus on osa ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa käsittelevää blogisarjaa, joka julkaistaan kevään 2020 aikana. Logistiikka ja liikenne ovat nousseet viimeisten 150 vuoden aikana osaksi yhteiskuntamme ydintä. Tuotteet ja ihmiset liikkuvat paikasta toiseen Suomessa ja maailmalla. Logistiikan merkitys on hurja, kun ajattelee, miten esimerkiksi ihmiset voivat asua eri paikassa kuin missä työpaikka sijaitsee. Tuotteita valmistetaan…

Lue lisää

Liikennepäästöjen perusennuste – lähtökohta uusiutuvalle liikenteelle ja ilmastoelvytykselle

Uusi perusennuste, joka arvioi liikenteen ilmastopäästöjen kehitystä, on valmistunut. Se heittää kovan haasteen tuleville vuosille, mutta luo myös uskoa. Kehittyvä teknologia ja päättäväiset toimet tuottavat tuloksia. Niiden yhteisvaikutuksella päästöt on saatu selkeälle lasku-uralle – oikeaan suuntaan siis. Kuvasta näkee, että vuoden 2030 tavoite on saavutettavissa. Siitä näkee myös, että tarvitsemme uusia keinoja. Ilman lisätoimia emme…

Lue lisää

Suomalaisista etäteknologian ratkaisuista vientituotteita maailmalle

Tämä kirjoitus on osa ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa käsittelevää blogisarjaa, joka julkaistaan kevään 2020 aikana. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ihmiskunnalla on käytettävissään kaksi pääasiallista toimintamallia. Ensimmäinen malli: Skaalaamme toimintaamme alaspäin ja vähennämme päästöjä tuottavaa tekemistä kaikilla elämän alueilla. Toinen malli: Kehitämme teknologiaa, joka on ympäristöystävällistä ja hiilineutraalia sekä mahdollistaa uusien teknologioiden kautta myös kehittymisen ja kasvun. Ihmiskunnan…

Lue lisää

Koronaviruksen tartuntaketjujen kartoitus – miten ja millä ehdoin?

Koronaviruksen torjumiseksi maailmalla leviävät nyt erilaiset digitaaliset koronaviruksen tartuntaketjujen kartoituspalvelut. Tarkoitus on jalo: selvittää matkapuhelimen avulla, keiden kanssa koronaviruksen kantaja on ollut kontaktissa ennen tietoa tartunnastaan. Ratkaisun on oltava vapaaehtoinen Pitäisikö Suomeen saada tällainen digitaalinen ratkaisu? Haluammehan rakentaa ulospääsyn koko yhteiskunnan sulkevasta, kansalaisvapauksia rajoittavasta ja taloudellisestikin vahingollisesta poikkeustilasta. Ja havaita varhain seuraavan korona-aallon. On oltava…

Lue lisää

Kyberturvallisuutta valvotaan myös koronakriisin aikana

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne herättää meissä kaikissa tiedonjanon. Oikeaa tietoa on saatavilla runsaasti viranomaisilta, mutta samaan aikaan viestintäverkoissa liikkuu väärää tietoa, huijauksia ja tietoturvauhkia. Kyberturvallisuuden saralla korona näkyy muun muassa huijausviesteinä, haittaohjelmien leviämisenä ja palvelunestohyökkäyksinä. Hyökkäykset eivät kuitenkaan poikkea normaalista, ja osaamme ennakoida ja varautua niihin pitkän harjoittelun tuloksena. Erilaiset huijauskampanjat alkoivat levitä ja kasvaa maailmanlaajuisesti…

Lue lisää

Tulevaisuuden logistiikka rakennetaan yhdessä

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan logistiikan digitalisaatiostrategiaa. Strategia valmistuu alkusyksystä 2020. Verkkokauppa on monelle kuluttajalle arkipäivää. Tuotteen hintaa, ominaisuuksia, paketin noutopaikkaa ja maksutapaa voi haarukoida itse. Myös saapumisajasta saa arvion ja paketin liikkumista voi paikoin seurata verkossa. Millainen on tulevaisuuden logistiikka? Vaikkapa sitä, että voit valita kuljetustavan esimerkiksi hiilijalanjäljen tai toivotun ajankohdan mukaan, tai tuotetta…

Lue lisää