Suurten tavoitteiden äärellä

Kuluvana vuonna olemme kaikki joutuneet rajoittamaan liikkumistamme tavalla tai toisella. Tämä on näkynyt esimerkiksi siinä, että junien matkustajamäärät ovat olleet syksyn aikana kolmasosan pienempiä kuin viime vuonna. Tilanne tuskin kohenee lähitulevaisuudessa. Tätä taustaa vasten voi kuulostaa erikoiselta, että isona osana virkamiestemme arkea on ollut suurten raidehankkeiden edistäminen. Mutta haluammekin katsoa paljon kauemmas tulevaisuuteen. Hankeyhtiöiden suunnittelu…

Lue lisää

Neljäntuhannen kilometrin vuosi

Väylävirasto on vuonna 2020 saanut huomattavan lisärahoituksen sekä uusiin väylähankkeisiin että perusväylänpitoon ja korjauksiin. Tänä vuonna olemme panostaneet etenkin tiestön päällystysohjelmaan: kesän aikana päällystettiin enemmän maanteitä kuin kertaakaan vuoden 2005 jälkeen, yhteensä 4000 km eri puolilla Suomea. Päällystysohjelman vaikutukset myös näkyvät ja tuntuvat tieverkolla. Väyläviraston teettämän tutkimuksen mukaan tienkäyttäjien tyytyväisyys pääväylien päällysteiden kuntoon on tänä…

Lue lisää

Ilmastoelvytyksellä torjuttiin koronan vaikutuksia ja vauhditettiin vihreää siirtymää

Vuosi 2020 tulee jäämään keltaisiin budjettikirjoihin merkityksellisenä vuotena käynnistettyjen liikenneinfrahankkeiden määrällä mitattuna. Vuoden alkaessa tällaisesta kehityssuunnasta ei toki ollut vielä tietoakaan. Mitä pidemmälle tietoisuus koronasta sairautena ja kriisinä kasvoi, sitä määrätietoisemmin hallinnonalalla alettiin valmistautua mahdolliseen infrahankkeita sisältävään elvytyspakettiin. Ennen elvytystoimien kartoittamista oli varmistettava, että infrarakentaminen toimialana olisi toimintakykyinen koronakriisistä huolimatta. Arvioimme muun muassa työvoiman ja…

Lue lisää

Tuemme kestävää liikkumista ja toimivia verkkoyhteyksiä yli 430 miljoonalla eurolla

Myönnämme Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa valtiontukia, jotka tukevat liikkumista ja toimivia verkkoyhteyksiä sekä auttavat Suomea pääsemään päästötavoitteisiin. Jokainen tukea saava hanke on askel kohti puhtaampaa ja toimivampaa tulevaisuutta. Haluamme turvata puhtaan ympäristön, jossa on hyvä asua ja elää sukupolvesta toiseen sekä turvata toimivat digitaaliset palvelut. Joukkoliikennetukea 285 miljoonaa euroa Myönnämme vuosittain joukkoliikenteen tukea kaupunkiseuduille ja…

Lue lisää

Avoimuus ja muita hyvän lainvalmistelun reseptin aineksia

Eduskunta hyväksyi 7.12.2020 lain sähköisen viestinnän palvelulain muuttamisesta. Oli ilo lukea liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnöstä, että valiokunta piti tätä hallituksen esitystä hyvin valmisteltuna ja esityksiä hyvin perusteltuina. Lainsäädännön arviointineuvosto puolestaan totesi, että vaikutusarviot oli pohdittu huolellisesti ja vaikutuksia oli kuvattu analyyttisesti tukeutuen tutkimustietoon ja muiden maiden kokemuksiin. Arviointineuvoston mukaan avoin valmistelu oli todennäköisesti edesauttanut laadukkaan…

Lue lisää

Ilman tiedettä ei ole tietoon perustuvaa päätöksentekoa

Jotta voimme tehdä harkittuja päätöksiä, tarvitsemme päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa. Ilmatieteen laitoksen tehtävä on tuottaa tietoa säästä, merestä, ilmakehästä ja avaruudesta. Nämä teemat vaikuttavat niin perheiden, viranomaisten kuin elinkeinoelämän päivittäiseen päätöksentekoon ja toimintaan. Kauaskantoisten poliittisten päätösten tai yritysten investointien tueksi tarvitaan jatkuvasti tuoretta tietoa maapallon muuttuvista olosuhteista. Tänä vuonna Ilmatieteen laitoksen tutkijat ovat tuottaneet suuren…

Lue lisää

Suomi lähti digiloikkaan kärkipaikalta

Euroopan komission digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä (DESI) vuonna 2020 Suomi oli ensimmäinen EU:n 28 jäsenvaltiosta. Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on digitalisaation edelläkävijä ja pidämme kärkipaikasta kiinni. Kulunut poikkeuksellinen vuosi on korostanut digitalisaation roolia. Yhteiskuntamme on ottanut pakotetun digiloikan, jonka vaikutuksia on arvioitu ministeriön asettamassa digiloikkatyöryhmässä. Hyviä digitaalisia toimintamalleja tarvitaan kriisistä toipumiseksi ja jälleenrakennuksessa. Kestävän…

Lue lisää

Yhteinen liikenneturvallisuus liikennemuodoille ja meille kaikille

Liikenneturvallisuus ei synny itsestään. Me kaikki olemme vastuussa liikenneturvallisuudesta, joka päivä. Liikenteen turvallisuus ei myöskään ole pysyvä tila, vaan sitä tulee jatkuvasti ylläpitää ja kehittää. Pitkään liikenneturvallisuutta on tarkasteltu liikennemuodoittain. Nyt valmistelemme liikenne- ja viestintäministeriössä kansallista liikenneturvallisuusstrategiaa, joka ensimmäistä kertaa koskee kaikkia liikennemuotoja. Liikenneturvallisuusstrategiassa käsitellään turvallisuutta tie- ja rautatieliikenteessä, vesiliikenteessä sekä ilmailussa. Erityisesti tieliikenteessä on…

Lue lisää

Kyberturvallisuus: Digiaikana kaikki vaikuttaa kaikkeen

Yhteiskuntamme toimivuus nojaa vahvasti kriittisen infrastruktuuriin varaan. Suomessa näitä kriittisiä sektoreita ovat energia, terveydenhuolto, finanssiala, vesihuolto, digi-infra ja digipalvelut sekä liikenne. Jos näihin liittyvä tieto- ja kyberturvallisuus pettää, olemme erittäin suurissa vaikeuksissa. Kyberuhkien toteutuminen voi aiheuttaa merkittäviä häiriöitä koko yhteiskunnassamme, koska kriittiset sektorit ovat riippuvaisia toisistaan. Yhden sektorin häiriöt vaikuttavat muiden sektoreiden toimintaan. Pahimmillaan dominoefekti…

Lue lisää

Väyläviraston katse on jo Liikenne12-suunnitelman toimeenpanossa

Liikenne12-suunnitelman luonnoksessa esitetty perusväylänpidon rahoitustason nosto antaa Väylävirastolle hyvät lähtökohdat sujuvan liikennöinnin varmistamiseen eri väylämuodoilla. Väylävirasto vastaa väyläverkkojen keskipitkän aikavälin investointiohjelmasta ja tulevien vuosien suunnitteluohjelmasta, jotka ovat keskeisiä työkaluja Liikenne12-suunnitelman ja sen tavoitteiden toteuttamisessa. Väylävirasto katsookin jo suunnitelman toimeenpanoon. Kestävästi ja sujuvasti raiteilla Rautateiden ja raideliikenteen keskeinen rooli liikennejärjestelmässä ja fossiilittoman liikenteen tavoitteiden saavuttamisessa näkyy…

Lue lisää