Työelämässä tarvitaan yhteistyötä ja tukijoita

Kirjoitus on osa #womenintech-blogisarjaa. ICT-alan toimintakenttä on globaali ja vaatii sidosryhmien läheistä yhteistyötä. Parhaimmillaan yhteistyön voima on rajaton. Suomessa suuri vahvuus on teollisuutta, tutkimusta ja sääntelyä edustavien toimijoiden tuominen samaan pöytään tutkimus- ja kehityshankkeissa. Hyvistä tuloksista tietävät kaikki. Hyvien yhteistyökumppaneiden merkitys on korostunut myös työuralla. Tukijoita tarvitaan uran eri vaiheissa. Tämä on näkynyt omalla urallanikin,…

Lue lisää

Digikompassi ja digitoimisto – mistä on kyse?

Digitalisaatio on läsnä yhteiskunnan eri sektoreilla – palveluina, teknologioina ja taitoina. Mutta osaammeko kaikki käyttää digitaalisia palveluita, esimerkiksi digitaalisia terveyspalveluita? Voisimmeko opiskella paikasta riippumattomasti digitaalisten portaalin kautta? Entä haluaisitko itsellesi digitaalisen identiteetin, jolla käytät sujuvasti erilaisia digipalveluita? Toivotko kattavaa 5G-verkkoa kaikkialle Suomeen? Haluatko vaikkapa ostaa yhden verkkokaupan kautta koko matkaketjusi eri liikennemuotojen matkat? Muun muassa…

Lue lisää

Myötätuulessa kohti merenkulun automaatiota

Suomi haluaa olla liikenteen automaatiossa edelläkävijöiden joukossa. Haluamme olla määrittelemässä automaatiokehityksen suuntaa maailmanlaajuisesti. Liikenteen automaatio sujuvoittaa ihmisten ja tavaroiden liikkumista sekä edistää turvallista ja vähäpäästöistä liikennettä. Tavoitteen tueksi hallitus 25.11.2021 periaatepäätöksen liikenteen automaation edistämisestä. Päätös koskee kaikkia liikennemuotoja, myös merenkulkua. Se sisältää linjaukset ja toimenpidekokonaisuudet, joilla toteutamme visiotamme kestävästä ja turvallisesta liikenteen automaatiosta. Olemmekin nyt…

Lue lisää

Fair winds to the automation of shipping

Finland wants to be a pioneer in transport automation. We want to be involved in determining the direction of automation development globally. The automation of transport will facilitate the movement of people and goods and promote safe and low-emission transport. On 25 November 2021, the Government of Finland issued a resolution on the promotion of…

Lue lisää

Näin viestimme sosiaalisessa mediassa

Liikenne- ja viestintäministeriö viestii päivittäin valtavan määrän asioita sosiaalisessa mediassa. Muutimme käyttämien sosiaalisen median tilien esittelytekstejä vastaamaan tarkemmin sitä, mistä eri kanavissa kerromme. Kutsumme tekstejä nyt kanavalupauksiksi. Kanavalupaus kiteyttää sen, mistä viestimme. Kanavalupaukset ovat seuraavat: Twitter: ”Tietoa, keskustelua sekä näkökulmia liikenteestä ja viestinnästä.” Instagram: ”Kerromme liikenne- ja viestintäaiheista ilmastonäkökulmalla.” Facebook: ”Avointa ja toisiamme kunnioittavaa keskustelua…

Lue lisää

Datasääntelystä data-avaruuksiin

Euroopan datastrategian tavoitteena on tehdä EU:sta esikuva datavetoisille yhteiskunnille. Kulunut vuosi on ollut EU:n datastrategian keskeisten säädösaloitteiden kannalta kiireinen. Säädöksillä halutaan poistaa esteitä ja luoda edellytykset datan sisämarkkinoille, joilla data voi liikkua vapaasti eri maiden ja alojen välillä. Erona aiempaan on, että datastrategiassa ymmärretään, ettei data liity yksinomaan digitaaliseen markkinaan vaan, että data liittyy ja…

Lue lisää

Maapallon havainnointi satelliiteilla luo tutkimuksen siivittämänä uusia palveluita

Kirjoitus on osa #womenintech-blogisarjaa. Aloitin ensimmäisen luokan samaan aikaan, kun uusi villitys oli vallannut Suomen, ja matematiikantunnit täyttyivät alkioilla, unioneilla ja tyhjillä joukoilla. Vaikka joukko-oppia paljon parjattiinkin, minulle se avautui kiehtovana ja kauniina abstraktina maailmana, jonne saattoi rauhassa uppoutua.  Olikin itsestään selvää, että päädyin Helsingin yliopistolle matematiikan laitokselle. Vahvan luonnontieteiden arvostuksen olin saanut jo kotoa,…

Lue lisää

IPCC-raportin takana on tutkimusyhteisö, joka palvelee koko yhteiskuntaa

Tämä kirjoitus on osa liikenne- ja viestintäministeriön Tutkitun tiedon teemavuoden blogisarjaa. Sarjan tarkoituksena on nostaa esiin LVM:n ja hallinnonalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä asiantuntijoita sen takana.   Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportin takana on tutkimusyhteisö, jolla on vahva halu auttaa, jotta ilmaston haitallinen lämpeneminen saadaan pysähtymään ja jotta väistämättömiin vaikutuksiin osataan varautua ajoissa. Kuten sääennusteissa,…

Lue lisää

Tutkittu tieto on kestävän meriliikenteen edistämisen tukipilari

Tämä kirjoitus on osa liikenne- ja viestintäministeriön Tutkitun tiedon teemavuoden blogisarjaa. Sarjan tarkoituksena on nostaa esiin LVM:n ja hallinnonalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä asiantuntijoita sen takana.   Elämme parhaillaan YK:n merentutkimuksen vuosikymmentä. Yhdessä muiden hallinnonalojen kollegoiden ja maamme johtavien merentutkijoiden kanssa saan olla mukana pohtimassa, mitä tämä tarkoittaa Suomessa. Meillä on valtavasti korkeatasoista merten…

Lue lisää

Data on ehtymätön luonnonvara myös vähäpäästöisessä tulevaisuudessa

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan puhe Liikenne- ja viestintäfoorumissa 20.9.2021. Tervetuloa Liikenne- ja viestintäfoorumiin, joka on paitsi ministeriömme merkkitapahtuma, toivottavasti myös kansallinen käännekohta. Kun se edellisen kerran järjestettiin, maaliskuussa 2020, se taisi olla viimeinen iso paikalla järjestetty yleisötilaisuus – joten olkoon tämä nyt viimeinen iso etänä järjestettävä yleisötilaisuus. Erityisesti on jäänyt mieleeni, että korostin tuolloin…

Lue lisää