National and international efforts to promote the automation of water transport

The Ministry of Transport and Communications is currently preparing a legislative and action plan for transport automation that will cover all modes of transport. It is intended to be completed during 2020. This article provides an overview of the regulation, definitions and measures needed in maritime transport. Finnish legislation in itself takes a welcoming approach…

Lue lisää

Kansallista ja kansainvälistä työtä vesiliikenteen automaation edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan kaikki liikennemuodot käsittävää liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelmaa. Sen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 aikana. Tämä kirjoitus on katsaus siihen, millaista sääntelyä, määrittelyjä ja toimenpiteitä tarvitaan merenkulussa. Suomen lainsäädäntö on itsessään myötämielinen erilaisille vesiliikenteen automaatiokokeiluille. Haastavia kokeiluja onkin jo toteutettu kansallisilla vesillä. Kansainvälisesti IMOn väliaikainen kokeiluohjeistus tukee kokeiluista sopimista maiden…

Lue lisää

Nousevat digiteknologiat – teemmekö oikeita valintoja ilmaston ja ympäristön kannalta?

Tämä kirjoitus on osa ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa käsittelevää blogisarjaa. Digitalisaatio helpottaa elämäämme erilaisten viestintäteknologioiden ja uusien digitaalisten palveluiden muodossa. Markkinoille tulee lähes päivittäin erilaisia uusia digisovelluksia ja –palveluita. Nämä vaikuttavat yritysten liiketoimintaan ja samalla kuluttajien tekemiin valintoihin ja käyttäytymiseen. Osaammeko kuitenkaan hyödyntää digitalisaation koko potentiaalin? Olisiko digitalisaatiosta apua aikamme suurimpaan haasteeseen: ilmastonmuutoksen hillintään? Monet…

Lue lisää

MyData – management of personal data in the focus of data economy

Our digital footprint is growing rapidly. We often find it difficult to understand what information about us has been stored in the systems, digital services and platforms of different organisations. It is also challenging to perceive and control how the data about us is being used. The MyData model seeks to provide people with access…

Lue lisää

MyData – oman tiedon hallinta datatalouden keskiössä

Digitaalinen jalanjälkemme kasvaa nopeasti. Meidän on usein vaikea ymmärtää, mitä tietoja meistä on tallennettu eri organisaatioiden järjestelmiin, digitaalisiin palveluihin ja alustoille. On myös vaikea hahmottaa ja seurata, miten meistä kerättyä tietoa käytetään. MyData-malli pyrkii antamaan ihmisille pääsyn ja hallinnan omiin tietoihinsa. Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tarjoaa hyvän perustan tälle, mutta GDPR:n mukaisista järjestelmistä puuttuu usein helppokäyttöisiä…

Lue lisää

Proviisorin poikkeuksellinen kevät ministeriössä

Tänään minulla on juhlapäivä. Olen ollut kaksi kuukautta liikenne- ja viestintäministeriön viestinnän korkeakouluharjoittelijana. Ennen harjoitteluni alkua Suomeen oli kantautunut poikkeuksellisia uutisia maailmalta. Koronavirus levisi pandemian lailla ja saapui pian myös Suomeen. Ken olisikaan arvannut, mitä tuleman pitää, kun kevät keinahti kyljelleen. Suunnitelmat muuttuivat lennosta ja improvisointi laskeutui arkeen. Harjoitteluni ensimmäisenä päivänä viestintäjohtaja Susanna Niinivaara otti…

Lue lisää

Digiloikka kohti ilmastoelvytystä

Viime ajat ovat todistaneet, että Suomi on valmis digiharppaukseen. Ilahduttavaa on myös se, että suomalaiset ovat halukkaasti ottaneet digiloikan jokapäiväisessä elämässään. Etätyön tekijöiden määrä on monikertaistunut ja etäopetuksesta on saatu myönteisiä kokemuksia. ICT-ratkaisut käyttöön ilmasto- ja ympäristötyössä Kun pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, avainasemassa on tieliikenteen sähköistäminen. Päästötöntä uusiutuvaa sähköä ei voida hyödyntää laajamittaisesti ilman tieto- ja…

Lue lisää

Digiheräämisen kevät

Maa voi tarvita velkaa, että se selviää pahasta ajasta, mutta velalla ei mikään maa vaurastu. Meidän on tehtävä työtä enemmän ja tuottavammin, jotta pidemmän päälle voimme varmistaa hyvinvoinnin. Koronakevään tapahtumien joukossa on yksi selkeästi myönteinen ilmiö. Ihmisten silmät ovat avautuneet aivan uudella tavalla digitaalitalouden tarjoamille palveluille. Suomalaisista 60 prosenttia on kyennyt siirtymään etätyöhön. Kun käsky…

Lue lisää

Luotettavasti, turvallisesti joukkoliikenteessä

Kesän lähestyessä hallitus on purkamassa koronan vuoksi asetettuja rajoituksia ja suosituksia. Myös vähiin supistunut joukkoliikenne alkaa vihdoin elpyä. Mitä enemmän työmatkat ja muut reissut lisääntyvät, sitä tarkemmin meidän on huolehdittava matkustamisen turvallisuudesta. Koska laaja ja toimiva joukkoliikenne on välttämätön tasa-arvoisen ja ympäristöystävällisen liikkumisen takaamiseksi, avaintehtävämme on varmistaa luottamus joukkoliikenteeseen. Tämä on haaste kaikkialla Euroopassa, kun…

Lue lisää

ICT-alan kaksi puolta – vähentää muiden alojen päästöjä, mutta miten alan omia ympäristövaikutuksia hallitaan?

Tämä kirjoitus on osa ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiaa käsittelevää blogisarjaa, joka julkaistaan kevään 2020 aikana. Logistiikka ja liikenne ovat nousseet viimeisten 150 vuoden aikana osaksi yhteiskuntamme ydintä. Tuotteet ja ihmiset liikkuvat paikasta toiseen Suomessa ja maailmalla. Logistiikan merkitys on hurja, kun ajattelee, miten esimerkiksi ihmiset voivat asua eri paikassa kuin missä työpaikka sijaitsee. Tuotteita valmistetaan…

Lue lisää