We need sustainable digital mobility services

The connection between transport and communications has made transport digital. Large amounts of data are already needed, for example, for navigation, ticket and payment transactions and for enabling automation. The utilisation of information is not an end in itself, but rather what is achieved with it. Does the combination of data and transport produce more…

Lue lisää

Tarvitsemme kestäviä, digitaalisia liikkumisen palveluita

Liikenteen ja viestinnän kytkeytyminen toisiinsa on tehnyt liikenteestä digitaalista. Suuria määriä tietoa tarvitaan jo nyt esimerkiksi navigointiin, lippu- ja maksutapahtumiin ja automaation mahdollistamiseen. Tiedon hyödyntäminen ei ole itsetarkoitus, vaan se, mitä sillä saavutetaan. Tuottaako tieto yhdistettynä liikenteeseen kestävämpiä palveluita, jotka vastaavat kuluttajien tarpeisiin? Liikenteen kestävistä, digitaalisista ratkaisuista keskustellaan 7.-9.10. Digital Transport Days -tapahtumassa, jonka Euroopan…

Lue lisää

Onko leivänpaahtimellasi tietoturvamerkki?

Lokakuu on monien teemojen kuukausi. Yksi teemoista on kyberturvallisuus. Euroopan kyberturvallisuuskuukautena on aika kiinnittää huomiota arjen tietoturva-asioihin. Kodinkonekauppoja kiertävä kuluttaja törmää yhä useammin laitteisiin, jotka ovat tavalla tai toisella yhteydessä internetiin. Sähkökiukaan tai kahvinkeittimen voi kytkeä kännykän avulla päälle jo kotimatkalla, ja älyjääkaappi auttaa ostoslistan tekemisessä. Ilmiötä kutsutaan esineiden internetiksi (IoT). Tulevaisuudessa lähes kaikki kotimme…

Lue lisää

Rakkaudesta rohkeuteen: Rakkaudesta infraan -sarjan tarina.

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on huolehtia toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä.Ministeriömme arvot ovat rohkeus, oikeudenmukaisuus ja yhteistyö. Rakkaudesta infraan -videosarjaan päädyimme rohkeudesta kokeilla uutta. Viestinnän tuotepakkimme on laaja: tiedotteita, podcasteja, blogeja, somepäivityksiä, videoita, striimauksia, nettikeskusteluita, mediatilaisuuksia, muita tapaamisia. Viestintämme palvelee ihan tavallisia ihmisiä, elinkeinoelämää, toimittajia sekä laajasti kansalaisyhteiskuntaa. Koska kukaan ei kuitenkaan seuraa kaikkia viestintäkanaviamme,…

Lue lisää

Datataloudelle yhteiset pelisäännöt

Data sujuvoittaa ja ohjaa nyt arkeamme. Myös tulevaisuudessa datan toivoisi liikkuvan ketterästi ja vastuullisesti hyödyllisiin käyttötarkoituksiin. Näitä ovat esimerkiksi personoidut hoitomuodot, joustavampi liikkuminen, kestävämmät kulutusvalinnat ja tuotantoprosessit ja rutiinityötä helpottava automaatio.  Data keskittyy yhä enemmän yksittäisille toimijoille. Samalla kapenee myös päätösvalta – ellemme luo reiluja ja tasapuolisia pelisääntöjä datan uudelleenkäyttöön eri osapuolten oikeuksia kunnioittaen. Koska…

Lue lisää

Common rules for the data economy

Data already facilitates our lives and guides us. Hopefully data will move fluidly and responsibly for useful purposes in the future too. This includes for example personified treatment methods, movement that is more flexible, more sustainable consumer choices and production processes, and automation that helps routine work.  Data is increasingly being concentrated in the hands…

Lue lisää

Askelia kohti automaattista merenkulkua

Suomi on merenkulun automaation edistämisessä ja kokeiluissa yksi johtavista maista. Haluamme vauhdittaa kehitystä sekä kansainvälisillä foorumeilla että EU:n puheenjohtajuuskaudella. Automaation kannalta keskeiset lainsäädännön kysymykset liittyvät muun muassa siihen, millaisia päätöksiä alusten autonomiset laitteet tekevät. Myös miehistökysymys on olennainen: esimerkiksi kuka määritellään kapteeniksi ja millä edellytyksillä laivan ohjaus voidaan sallia etänä. Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa on käynnissä…

Lue lisää

Fiksuilla yhteyksillä kohti kestävää kasvua EU:ssa

Suomi on aloittanut Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana heinäkuun alussa vain viikko sen jälkeen, kun Eurooppa-neuvosto on sopinut EU:n uusista prioriteeteista. Näin Suomi on ensimmäinen puheenjohtajamaa, joka jalkauttaa 20.6.2019 hyväksyttyä strategista ohjelmaa neuvoston työssä. Loppuvuodesta on muutoinkin odotettavissa tulevan mielenkiintoinen ja merkittävä Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Monet kysymykset, kuten monivuotinen rahoituskehys, Brexit, muuttoliike, oikeusvaltioperiaatteen kehittäminen ja…

Lue lisää