Digital data exchange and safe automation development create smoother shipping

At the spring meetings of the International Maritime Organization (IMO), we prepared international regulation, standardisation and guidelines. Global regulation ensures that ships, their systems and responsibilities are subject to the same requirements everywhere. By promoting digitalisation and automation, Finland strives for efficiency, safety and sustainability. In this way, we promote sustainable business and service development.…

Lue lisää

Ajokorttilain muutos tähtää parempaan liikenneturvallisuuteen

Tällä hetkellä 17-vuotiaiden kuljettajien kohtalokkaat onnettomuudet tapahtuvat yöllä tai iltamyöhään, täydellä autolla. Siksi esitämme yöaikaista ajokieltoa ja yhden matkustajan rajoitusta. Nuorten liikenneturvallisuutta parannetaan myös lisäämällä ajo-opetusta ja ajokieltokoulutusta alaikäisten ajoneuvoluokkiin. 17-vuotiaat ovat saaneet poikkeuslupia vuodesta 2018. Nyt puretaan nuorilta turhat jonot. Tausta Ajokorttilakia uudistettiin 2018 merkittävästi. Ajokoulutus muuttui yksivaiheiseksi, pakollisen opetuksen määrää laskettiin ja opetusluvan…

Lue lisää

Digitaalinen tiedonvaihto ja turvallinen automaatiokehitys luovat sujuvampaa merenkulkua

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n kevään kokouksissa olemme valmistelleet kansainvälistä sääntelyä, standardointia ja ohjeistusta. Globaali sääntely varmistaa, että aluksia, niiden järjestelmiä ja vastuita koskevat samat vaatimukset kaikkialla. Digitalisaation ja automaation edistämisellä Suomi tavoittelee tehokkuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä. Näin edistämme kestävää liiketoimintaa ja palvelukehitystä. Merenkulussa automaation avulla voidaan parantaa muun muassa miehistön hyvinvointia ja työturvallisuutta. Tähystystehtävien osittainen automatisointi…

Lue lisää

Yhteinen ymmärrys auttaa tekemään tulevaisuuden valintoja

Ministeriöiden elämä rytmittyy hallituskausien ja niitä edeltävien vaalien mukaan. Nyt eletään sitä vaihetta, kun ministeriöiden virkakunnan katse alkaa muun työnteon ohessa tähyillä tulevaan. Miltä seuraavat 5-10 vuotta näyttävät? Mihin seuraavan hallituksen pitäisi ainakin ottaa kantaa? Nämä ovat haastavia kysymyksiä. Siksi niiden pohdinta aloitetaan ajoissa. Tällä kierroksella vaikeuskerrointa lisäävät kriisit, joita tuntuu tulevan kiihtyvään tahtiin. Niiden…

Lue lisää

Talvimerenkulkuun vaikuttamista pitkän kaavan mukaan

Yhteiskuntamme pyörii, kun meriliikenne toimii. Meriliikenne on erityisen tärkeä Suomen ulkomaankaupalle maantieteellisen sijaintimme vuoksi.  Ulkomaankaupan reittimme ovat hyvin erilaiset, kun vertaa muihin EU-maihin. Suomesta on pitkät matkat päämarkkina-alueille, meiltä puuttuu tieyhteydet ja talvet vaikuttavat meriliikenteeseemme. Euroopan komissio julkisti heinäkuussa 2021 suuren ilmastopaketin, FitFor55-paketin. Se sisältää useita ehdotuksia, jotka tähtäävät meriliikenteen päästövähennyksiin. Suomessa ollaan yhtä mieltä…

Lue lisää

Kolme hyvää syytä lausua digikompassiluonnoksesta – 13.5. mennessä!

Digikompassi on luonnos – nyt on oiva hetki vaikuttaa Digikompassiluonnos saatiin valmiiksi tavoiteajassa ja saateltiin lausunnoille ministeri Harakan tiedotustilaisuuden voimin 31.3.2022. Nyt on se hetki, kun voit vaikuttaa ja tehdä konkreettisia ehdotuksia koko digikompassista. Lausuntokierroksella oleva digikompassi on luonnos. Se on tarpeeksi kattava, jotta sen sisältöä voidaan tarkastella ja punnita ja toisaalta riittävän rosoinen, jotta…

Lue lisää

EU:ssa valmistellaan sääntelyä riippumattoman median toiminnan tueksi

Riippumaton ja moniääninen media on demokratian tukipilari. Vaikka Euroopan unionin sananvapaustilanne on edelleen globaalissa vertailussa hyvä, ovat tukipilarit alkaneet horjua myös unionin sisällä. EU:n sananvapautta ovat ravistelleet eri jäsenmaissa toteutetut lakimuutokset ja yrityskaupat, joilla median toiminnanvapautta on kavennettu poliittisten päättäjien tai taloudellisen eliitin eduksi. Lisäksi sosiaalinen media haastaa media-alaa keräämällä suurimman siivun mainostuloista. Samalla harhatietoa…

Lue lisää

Raiteilla ratkaisuja muuttuviin tarpeisiin

Suomi on teollistettu rautateiden ja junaliikenteen avulla. Suomineidon selkäranka on terästä. Maantieyhteydet ovat syntyneet vuosikymmeniä myöhemmin. Junamatkailu oli ennen autoistumista keskeinen liikkumisen muoto pitkillä matkoilla. Entä nyt, kun kahden vuoden aikana meillä on ollut korona ja sota Euroopassa? Ensin matkustajaliikenteen kysyntä pieneni kymmeniä prosentteja ja nyt myös tavaraliikenteen määrät itään ovat oleellisesti pienemmät kuin aiemmin.…

Lue lisää

Miten EU edistää uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä?

Lentoliikenteeseen tarvitaan nopeita, vaikuttavia toimia päästöjen vähentämiseksi. Uusiutuvat lentopolttoaineet ovat lähivuosien ratkaisu. Lentoliikenne vähentyi koronapandemian takia, mutta liikenteen määrän ennustetaan kuitenkin kasvavan merkittävästi tulevana vuosikymmenenä. Tarvitaan toimia, joilla lentoliikenteen päästöjä voidaan tosiasiallisesti vähentää jo nyt. Lentoliikenteessä vaihtoehdot päästöjen vähentämiseksi ovat rajalliset. Sähkölentäminen on tulevaisuutta ja pienpaikkaisissa pienkoneissa sähkölentäminen voi käynnistyä tämän hetkisiä arvioita aikaisemminkin. Isossa…

Lue lisää

Naisistona sinivalkoisilla siivillä

Kirjoitus on osa #womenintech-sarjaa. Upea valomeri loistaa edessä illan pimeydessä, tähdet ja kuu valaisevat tienoota, kun lentokone lähestyy määränpään lentokenttää. Tämä näky sai pienen tytön haltioitumaan ja vei sydämeni mukanaan jo reilut 30 vuotta sitten, kun istuin isäni ohjaaman lentokoneen ohjaamossa. Muistan miettineeni, miten upeaa olisi jonain päivänä seurata isän jalanjälkiä ja päästä lentokapteeniksi Finnairille.…

Lue lisää