Teknologia tuo turvallisuutta liikenteeseen

Valtaosa tieliikenteen onnettomuuksista johtuu inhimillisestä virheestä. Myös harrasteilmailun parissa sekä huviveneilyssä sattuu vaaratilanteita ihmisen erehtyväisyydestä johtuen. Kaikissa liikennemuodoissa teknologian kehitys on kuitenkin vähentänyt näiden virheiden mahdollisuuksia ja parantanut turvallisuutta. On siis ilmeistä, että myös parhaillaan lausunnolla olevassa liikenneturvallisuusstrategiassa teknologisella kehityksellä on tärkeä rooli. Teknologian kehityksen ja automaation mahdollisuuksia on pohdittu paljon liikenneturvallisuusstrategiaa työstettäessä. Kaikkien liikennemuotojen…

Lue lisää

Kyberturvallisuutta on kehitettävä jatkuvasti

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriön strategisena tehtävänä on muun muassa varmistaa viestintäverkkojen turvallisuus ja toimintavarmuus. Näiden tavoitteiden saavuttamista testattiin toden teolla, kun yli miljoona suomalaista siirtyi etätöihin koronapandemian alkuvaiheessa. Asukaslukuun suhteutettuna siirtyminen etätöihin oli suurinta koko Euroopassa. Suomen viestintäverkot kestivät siirtymisen erinomaisesti ja verkkojen kapasiteetti on riittänyt. Tämän on mahdollistanut ajantasainen lainsäädäntö ja pitkäaikainen…

Lue lisää

Avoin yhteistyö ja tekemisen meininki – liikenneturvallisuus-strategian valmistelun kulmakivet

Liikenneturvallisuusstrategian lausuntokierros on juuri aloitettu. Lausuntoaikaa on elokuun puoleenväliin saakka. Liikenneturvallisuusstrategiassa liikenneturvallisuutta tarkastellaan laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Sama lähestymistapa omaksuttiin jo strategian valmistelussa, mikä näkyi strategiaa valmistelemaan asetetun ohjausryhmän sekä liikennemuotokohtaisten työryhmien kokoonpanoissa. Niissä oli jäseninä yhteensä 53 eri tahon edustajaa. Valmistelussa ei jääty kiinni perinteisiin hallinnonalarajoihin, vaan vaikuttavia keinoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi etsittiin vuorovaikutteisessa yhteistyössä keskittyen…

Lue lisää

Digirata: Kun välttämättömyydestä tehdään mahdollisuus

Digirata eli rautatieliikenteen digitalisaatio on keskeinen osa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Keskiviikkona 26. toukokuuta julkistettiin, että Suomi hakee 85 miljoonan euron rahoitusta Digiradalle EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Suomen rataverkolla pystyttäisiin kuljettamaan jopa kolmanneksen verran enemmän ihmisiä ja tavaraa kuin nykyisin. Tähän tähtäämme uudella digitaalisella kulunvalvontajärjestelmällä, joka mahdollistaa ratakapasiteetin kasvattamisen sekä junien ja matkustajien määrän…

Lue lisää

Euroopan ympäristöpääkaupunki tähtää asennemuutokseen

Tämä kirjoitus on osa Kestävät kilometrit –blogisarjaa. Kirjoittajat kertovat, miten matka taittuu entistä ilmastoystävällisemmin. Blogisarja liittyy fossiilittoman liikenteen tiekarttaan, joka on suunnitelma kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Euroopan ympäristöpääkaupunkina Lahti haluaa toimia esikuvana ja haastaa muutkin mukaan toimimaan ympäristön puolesta. Kestävä liikkuminen on sekä haaste että mahdollisuus kaupungissa, joka on ennakkoluulottomasti kokeillut uudenlaisia tapoja muuttaa kaupunkilaisten…

Lue lisää

Tekniikka ihmisessä – ihminen tekniikassa

Kirjoitus on osa #womenintech-blogisarjaa. Polkuni diplomi-insinöörin koulutukseen ja tekniseen ammattiin on varsin tuttu. Se ei ollut tietoista hakeutumista tekniikan pariin, vaan oivallus siitä, miten teknologia mahdollistaa ihmisen ja yhteiskunnan haasteiden ratkaisemisen ja merkittävät parannukset. Vietin välivuotta Otaniemen Teknillisessä korkeakoulussa, tarkoituksena oppia asioita, joiden avulla eläinlääketieteellisen ovet avautuisivat. Suunnitelmani alkoivat kuitenkin muuttua, kun tutustuin yhdyskuntatekniikkaan. Rakentamisen…

Lue lisää

Taksiajoa sähköllä

Tämä kirjoitus on osa Kestävät kilometrit –blogisarjaa. Kirjoittajat kertovat, miten matka taittuu entistä ilmastoystävällisemmin. Blogisarja liittyy fossiilittoman liikenteen tiekarttaan, joka on suunnitelmaluonnos kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Taksiliikenne on ollut syystäkin esillä mediassa viimeisten vuosien aikana. On helppo unohtaa, että jo uudistusta edeltävänä aikana yrittäjät pyrkivät kehittämään liiketoimintaa erikoistumalla erilaisiin palvelumalleihin. 2010-luvun alkupuolella tapahtunut sähköautojen sekä…

Lue lisää

Sitkeys ja hyvä huumorintaju auttavat miehisellä alalla

Kirjoitus on osa #womenintech-blogisarjaa. Laivat ovat olleet osa elämääni syntymästäni asti. Niillä olen oppinut ensiaskeleet, palloleikit ja monet muut taidot. Isäni työskenteli laivoilla päällikkönä, osittain myös laivojen rakennusprojekteissa sekä varustamoiden rahtausosastoilla, ja perhe matkusti aina hänen työnsä perässä. Lukion lopussa mietteet tulevasta olivat moninaiset. Useat alat kiinnostivat ja hainkin eri alojen opiskelupaikkoja. Tulin valituksi merenkulkualan…

Lue lisää

Tehot irti TEN-T-verkosta ja CEF-rahoituksesta

Julkisuudessa on keskusteltu siitä, miten hyvin tai huonosti Suomi on saanut tukea liikennehankkeisiin Euroopan unionilta. On myös esitetty näkemyksiä siitä, miten uusi valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne12) vaikuttaa tukien saantiin. Asiaan liittyy ilmeistä epätietoisuutta. Tässä kirjoituksessa haluan omasta puolestani selventää, mistä on kysymys. TEN-T-ydinverkkokäytävä laajenee Suomessa Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T (Trans-European Transport Network) on EU:n keskeinen…

Lue lisää