Arvot työssä

Liikenne- ja viestintäministeriössä on töissä tutkitusti tyytyväistä porukkaa. Kerron tämän aina kun haastattelen ministeriöön töihin tai harjoitteluun hakevia henkilöitä. Hyvään porukkaan olet hakemassa. Kaikissa ministeriöissä työtyytyväisyyttä mitataan vuosittaisella kyselyllä, joka valtionhallinnossa kulkee nimellä VMBaro. Kysely tehtiin alun perin valtiovarainministeriön VMBaro-ohjelmistolla. Siitä nimi VMBaro. Viimeisimmässä tutkimuksessa LVM:n työtyytyväisyyden luvuksi tuli 3,77. Asteikko on 1-5, missä vitonen…

Lue lisää

Merentutkimuksella on linkki arkielämään

Kirjoitus on osa #womenintech-blogisarjaa. Aloittaessani fysiikan opinnot Jyväskylän yliopistossa, en osannut kuvitella, että löydän joku päivä itseni tekemässä meritulvien toistuvuusarvioita Helsingin kauppatorille tai mittaamassa meren ja ilmakehän välistä hiilidioksidivaihtoa suomalaisella merentutkimusaluksella Itämeren aallokossa. Olen aina ollut kiinnostunut monista asioista ja aloista. Muistan, että alakoulussa olisin halunnut yhtä suurella innolla musiikkipainotteiselle luokalle kuin kuvaamataitoluokalle. Valitsin musiikkiluokan,…

Lue lisää

Henkilöstö on ministeriön arvokkain pääoma

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on osa valtioneuvostoa. Toteutamme yhdessä muiden ministeriöiden kanssa hallitusohjelman ja hallituskauden tavoitteita. LVM:n hallinnonalan toimijat ovat joukkue, jossa jokaiselle on roolinsa. Ministeriö vastaa toimialansa strategioista, linjauksista ja lainsäädännöstä. Virastojen eli Väyläviraston, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on operatiivinen toimeenpano.  Organisaationa tarvitsemme osaamista, työhyvinvointia, motivaatiota, innostusta ja intohimoa. Henkilöstö…

Lue lisää

Vastauksia kysymyksiin LVM:n ja VR:n välisestä ostoliikennesopimuksesta

Astuessaan junaan matkustaja ei ajattele sitä, miksi juuri tämä juna kulkee. Eikä tarvitsekaan, pääasia että junalla pääsee liikkumaan. Taustalla on usein kuitenkin erilaisia ja varsin monimutkaisia sopimuksia ja järjestelyjä, jotka tekevät liikenteen mahdolliseksi. Junaliikenteen järjestäminen on varsin kallista ja erityisesti hiljaisemmilla yhteysväleillä tarvitaan käytännössä myös julkista tukea, jotta kiskot pysyvät kuumina. Yksi näistä järjestelyistä on…

Lue lisää

Digitoimisto kiittää jo tulleista viesteistä – näin vastasimme

Digitoimiston aamukahveilla saimme kommentteja ja toiveita esimerkiksi digitoimiston tavoitettavuuteen liittyen. Myös erilaisten hankkeiden, kansalaisten ja yritysten osallistaminen herätti pohdintaa. Olemme koonneet tähän neljä vastausta kysymyksiinne digikompassin laatimisesta. Mitä digitoimistossa tapahtuu ja onko se helposti tavoitettava? Digitoimisto on yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä, koordinaatiota ja tiedonkulkua digitalisaatiossa ja datataloudessa. Digitoimisto myös vastaa Suomen…

Lue lisää

Mereltä maalle ja takaisin

Kirjoitus on osa #womenintech-blogisarjaa. Matemaattiset aineet olivat minulle aika helppoja koulussa ja Teknillinen Korkeakoulu oli yksi luonteva vaihtoehto, kun lukiolaisena pohdin, minne pyrkisin opiskelemaan. Kuvaamataito oli yksi suosikkiaineistani ja Taideteollinen Korkeakoulu olikin harkinnassa yhtenä vaihtoehtona. Myös eläimet ovat olleet minulle aina tärkeitä ja eläinlääkärin ammattikin oli pohdinnassa jossain vaiheessa. En osaa sanoa, mikä lopulta ratkaisi…

Lue lisää

Viisi kysymystä ja vastausta TEN-T-liikenneverkosta

TEN-T tarkoittaa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (Trans European Network), joka edistää ihmisten ja tavaroiden liikkumista. TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet kokonaisvaltaiseksi liikenneverkoksi. Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen uudeksi TEN-T-verkkoa koskevaksi sääntelyksi joulukuun puolivälissä. Vastaan tässä kirjoituksessa viiteen aiheesta usein esitettyyn kysymykseen. 1. Mihin TEN-T-asetus vaikuttaa? Suomen kannalta ehdotus on tärkeä, koska EU-sääntely vaikuttaa siihen,…

Lue lisää

Työelämässä tarvitaan yhteistyötä ja tukijoita

Kirjoitus on osa #womenintech-blogisarjaa. ICT-alan toimintakenttä on globaali ja vaatii sidosryhmien läheistä yhteistyötä. Parhaimmillaan yhteistyön voima on rajaton. Suomessa suuri vahvuus on teollisuutta, tutkimusta ja sääntelyä edustavien toimijoiden tuominen samaan pöytään tutkimus- ja kehityshankkeissa. Hyvistä tuloksista tietävät kaikki. Hyvien yhteistyökumppaneiden merkitys on korostunut myös työuralla. Tukijoita tarvitaan uran eri vaiheissa. Tämä on näkynyt omalla urallanikin,…

Lue lisää

Digikompassi ja digitoimisto – mistä on kyse?

Digitalisaatio on läsnä yhteiskunnan eri sektoreilla – palveluina, teknologioina ja taitoina. Mutta osaammeko kaikki käyttää digitaalisia palveluita, esimerkiksi digitaalisia terveyspalveluita? Voisimmeko opiskella paikasta riippumattomasti digitaalisten portaalin kautta? Entä haluaisitko itsellesi digitaalisen identiteetin, jolla käytät sujuvasti erilaisia digipalveluita? Toivotko kattavaa 5G-verkkoa kaikkialle Suomeen? Haluatko vaikkapa ostaa yhden verkkokaupan kautta koko matkaketjusi eri liikennemuotojen matkat? Muun muassa…

Lue lisää

Myötätuulessa kohti merenkulun automaatiota

Suomi haluaa olla liikenteen automaatiossa edelläkävijöiden joukossa. Haluamme olla määrittelemässä automaatiokehityksen suuntaa maailmanlaajuisesti. Liikenteen automaatio sujuvoittaa ihmisten ja tavaroiden liikkumista sekä edistää turvallista ja vähäpäästöistä liikennettä. Tavoitteen tueksi hallitus 25.11.2021 periaatepäätöksen liikenteen automaation edistämisestä. Päätös koskee kaikkia liikennemuotoja, myös merenkulkua. Se sisältää linjaukset ja toimenpidekokonaisuudet, joilla toteutamme visiotamme kestävästä ja turvallisesta liikenteen automaatiosta. Olemmekin nyt…

Lue lisää