Digital data exchange and safe automation development create smoother shipping

At the spring meetings of the International Maritime Organization (IMO), we prepared international regulation, standardisation and guidelines. Global regulation ensures that ships, their systems and responsibilities are subject to the same requirements everywhere. By promoting digitalisation and automation, Finland strives for efficiency, safety and sustainability. In this way, we promote sustainable business and service development.…

Lue lisää

Digitaalinen tiedonvaihto ja turvallinen automaatiokehitys luovat sujuvampaa merenkulkua

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n kevään kokouksissa olemme valmistelleet kansainvälistä sääntelyä, standardointia ja ohjeistusta. Globaali sääntely varmistaa, että aluksia, niiden järjestelmiä ja vastuita koskevat samat vaatimukset kaikkialla. Digitalisaation ja automaation edistämisellä Suomi tavoittelee tehokkuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä. Näin edistämme kestävää liiketoimintaa ja palvelukehitystä. Merenkulussa automaation avulla voidaan parantaa muun muassa miehistön hyvinvointia ja työturvallisuutta. Tähystystehtävien osittainen automatisointi…

Lue lisää

Ilmastokunnianhimoa ja istumalihaksia

Kansainvälisen merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä neuvoteltiin jälleen tällä viikolla kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa (International Maritime Organization). Lopputulos oli pettymys niin ilmastokriisin kuin monen eurooppalaisen valtionkin näkökulmasta. Harvoin kansainvälisistä pöydistä kukaan lähteekään täysin tyytyväisenä. Kansainvälisiä neuvotteluja on kuitenkin jatkettava, sillä se on yleensä paljon parempi vaihtoehto kuin olla tekemättä mitään. Kansainvälisten neuvottelujen lainalaisuuksia ja dynamiikkaa sekä valtioiden neuvottelutaktiikkaa…

Lue lisää

Impulssi-video: Terveisiä Lontoosta! Aloittelevan merivirkamiehen lokikirja

  Saavuttaaksemme pysyviä päästövähennyksiä, tarvitaan kokonaan uudenlaisia ratkaisuja koko merenkulkualalla, kirjoittaa erityisasiantuntija Eero Hokkanen LVM:n ilmasto- ja ympäristöyksiköstä #Impulssi-blogissa. Katso videolta, mitä Suomi halusi nostaa esille Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n kokouksessa pari viiikkoa sitten. Lue myös Eeron kokouksista ja keskusteluista pitämä päiväkirja, joka löytyy kokonaisuudessaan täältä!

Lue lisää

Merenkululle historiallinen ilmastostrategia – meriliikenteestä nollapäästöistä tällä vuosisadalla

Merenkulku oli viimeinen liikennemuoto, jolla ei ollut päästövähennystavoitteita. Huhtikuussa tilanne muuttui. Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa sovittiin strategiasta, joka koskee alusten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Kyseessä on historiallinen päätös. Kansainvälisen merenkulun osuus kaikista maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä on noin 2,5 prosenttia, mutta sen on ennustettu kasvavan moninkertaiseksi, jos päästöjä ei aktiivisesti vähennetä. Strategia on historiallinen myös sisältönsä vuoksi. Sen viesti on…

Lue lisää