Yhteistyössä kohti pitkäjänteistä liikennejärjestelmän kehittämistä

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu on käynnistynyt. Tarkoituksena on laatia valtakunnallinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämisestä kokoamalla valtion linjaukset yksiin kansiin kaikkien käyttöön. Tässä työssä katse on tiukasti kohti tulevaisuutta. Suunnitelman pitkäjänteisyyden vuoksi se valmistellaan parlamentaarisesti, ja kutsunkin eduskuntaryhmät mukaan parlamentaariseen valmisteluun. Suunnitelma tulee ohjaamaan koko hallinnonalan toimintaa: sitä, miten väyläverkostoamme jatkossa suunnitellaan, rakennetaan, korjataan ja ylläpidetään. Se ohjaa…

Lue lisää