Avoin yhteistyö ja tekemisen meininki – liikenneturvallisuus-strategian valmistelun kulmakivet

Liikenneturvallisuusstrategian lausuntokierros on juuri aloitettu. Lausuntoaikaa on elokuun puoleenväliin saakka. Liikenneturvallisuusstrategiassa liikenneturvallisuutta tarkastellaan laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Sama lähestymistapa omaksuttiin jo strategian valmistelussa, mikä näkyi strategiaa valmistelemaan asetetun ohjausryhmän sekä liikennemuotokohtaisten työryhmien kokoonpanoissa. Niissä oli jäseninä yhteensä 53 eri tahon edustajaa. Valmistelussa ei jääty kiinni perinteisiin hallinnonalarajoihin, vaan vaikuttavia keinoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi etsittiin vuorovaikutteisessa yhteistyössä keskittyen…

Lue lisää