Työkaluja liikennejärjestelmän kehittämisen aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin

Kesäinen alueiden Suomi näyttää meille jälleen hienoimmat puolensa koettelemuksien kevään jälkeen. Onkin sopiva hetki kertoa taloustieteellisistä tarkasteluista liikennejärjestelmän kehittämisen aluetaloudellisten vaikutusten ääressä. Taloudellisen vaikutustarkastelun monet menetelmät Liikenne- ja viestintäministeriö on kääntyneen talven aikana teettänyt tutkijaryhmillä useita selvityksiä, jotka palvelevat liikennejärjestelmän kehittämisen taloudellisten vaikutusten tarkastelukehikkoa (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2020:5). Esiselvityksessä Aluetaloustieteen menetelmät liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutustarkastelussa (Liikenne-…

Lue lisää

Liikennejärjestelmän taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen ottaa askeleita eteenpäin

Liikennehankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset ovat pitkään herättäneet keskustelua liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) hallinnonalalla ja sidosryhmissä. Erityisesti on pohdittu sitä, synnyttääkö liikennejärjestelmän kehittäminen sellaisia taloudellisia hyötyjä, joita ei arvoteta nykyisessä hyöty-kustannusanalyysissä. Tarve laaja-alaisille taloudellisten vaikutusten arvioille on ilmeinen. Entistä laajemmat tietovarannot sekä kehittyneemmät laskentamenetelmät edistävät tietopohjaisen valmistelun toteuttamista. Liikennejärjestelmän kehittämisen laajemmista taloudellisista vaikutuksista on aiemmin tehty…

Lue lisää